Huurprijsbeding

Een huurprijsbeding is een contractuele bepaling waarbij de huurder met de verhuurder overeenkomt dat de huurprijs periodiek kan worden verhoogd. In veel gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt van een standaardindexering. De huurprijs mag alleen op deze grond of via een wettelijk voorschrift worden verhoogd. Indien in het contract onduidelijkheid bestaat over de vraag of een beding moet worden aangemerkt als huurprijsbeding, wordt acht geslagen op de bewoordingen van de bepaling en de bedoeling van partijen.

Categorie Huurrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen huurverhogingspercentage