Regresrecht

Het regresrecht (Wajong) is een bepaling waarbij het UWV op grond van de Wajong een persoon kan aanspreken indien die persoon verantwoordelijk is voor het veroorzaken van arbeidsongeschiktheid van een jonggehandicapte. Dit is alleen het geval als die persoon naar burgerlijk recht jegens de jonggehandicapte tot schadevergoeding verplicht zou zijn. Het UWV kan dan de schadevergoeding volledig op die persoon verhalen, maar alleen ten hoogste het bedrag waarvoor die persoon krachtens burgerlijk recht aansprakelijk zou zijn. Dit bedrag wordt vervolgens verminderd met het daadwerkelijke bedrag dat de persoon aan de jonggehandicapte krachtens burgerlijk recht is gehouden.

Regeling
Wetsartikel Art. 4:2 Wajong
Synoniemen