Hardheidsclausule

De hardheidsclausule is een juridische term dat in veel wet- en regelgeving terugkomt. Het geeft een belanghebbende de mogelijkheid om een overheidsorgaan te vragen om van (dwingende) wet- en regelgeving af te wijken. In de meeste gevallen zal dit zich voordoen als strikte toepassing van die regeling een onevenredig nadeel voor de belanghebbende tot gevolg zou hebben.

Een aantal regelingen waarin een hardheidsclausule is opgenomen is de AWIR en de Bkvv 1999. De belanghebbende zal in de meeste gevallen zelf een beroep moeten doen op het bestaan van de hardheidsclausule.

Wetsartikel Art. 24 Bkvv 1999; art. 47 AWIR; art. 9 Uit.reg. AWIR
Synoniemen

Bel mij terug