Geaccepteerde arbeid

Geaccepteerde arbeid is een term uit het sociaal zekerheidsrecht (Participatiewet). (Ex-)werknemers zijn op grond van de Participatiewet verplicht om algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden. Hiermee wordt gedoeld op arbeid die algemeen maatschappelijk aanvaard is.

Bij algemeen geaccepteerde arbeid geldt dat de aard en omvang van het werk niet hoeft aan te sluiten bij de opleiding, ervaring en wensen van de (ex-)werknemer. Dit heeft tot gevolg dat ook werk met meer of minder uren dan voorheen aan arbeid werd verricht, in beginsel dient te worden aanvaard. Dit geldt ook voor de aanvaarding van werk met een lagere beloning dan waarvoor de (ex-)werknemer in het verleden werkte.

Niet als algemeen geaccepteerde arbeid wordt beschouwd werk dat in strijd is met de openbare orde of de goede zeden. Of werk waartegen gewetensbezwaren bestaat.

 

Wetsartikel Art. 6 Participatiewet
Synoniemen Algemeen geaccepteerde arbeid