Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een werknemer die arbeidsongeschikt raakt, kan aanspraak maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Nederland zijn dit arbeidsongeschiktheidsverzekeringen krachtens de Wet WIA. Conform de Wet WIA worden twee soorten arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

Op welke uitkering de werknemer recht heeft, hangt af van de vraag hoeveel arbeid de werknemer nog kan verrichten. Als de werknemer door ziekte 65% of minder van zijn oude loon kan verdienen en hij twee jaar ziek is, heeft hij onder voorwaarden recht op een WIA-uitkering. Bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer geen recht op een WIA uitkering. In overleg met de werkgever kan de werknemer mogelijk een aangepaste functie doen. De werkgever is onder bepaalde omstandigheden verplicht hieraan mee te werken. Als hij goede gronden heeft om de werknemer te ontslaan, kan de werknemer mogelijk wel aanspraak maken op een WW-uitkering.

 

Wetsartikel
Synoniemen