Verworven recht

Een recht van de werknemer dat niet is ontstaan door arbeidsovereenkomst, cao of wettelijke bepaling, maar door structurele toekenning ervan in de praktijk.

Een werknemer kan een recht verwerven zodra deze collectief is toegekend over een aantal jaren. Vereist is wel dat het recht structureel is toegekend en het recht daardoor in de praktijk is ontstaan. Omdat de soorten verworven rechten onderling sterk kunnen verschillen, is het praktisch niet mogelijk een duidelijk kader te scheppen voor de vraag wanneer een bepaalde toekenning moet worden aangemerkt als verworven recht. Zodra een werknemer evenwel meent een verworven recht te hebben, kan hij dit recht afdwingen bij de rechter. Als de rechter meent dat er inderdaad sprake is van een verworven recht, zal de werkgever gehouden zijn het recht toe te (blijven) kennen uit hoofde van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW).

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel
Synoniemen