Spoedappel

Een spoedappel is een hoger beroep tegen een kort geding vonnis.

Een kort geding procedure is een snelle manier om een juridisch conflict te beslechten. Is een van de partijen het niet eens met het vonnis, kan tegen het vonnis een spoedappel worden ingesteld. De spoedappel heeft geen wettelijke basis, en daardoor dienen in beginsel de reguliere bepalingen inzake hoger beroep te worden gevolgd. De reglementen van de gerechtshoven -waar het spoedappel wordt behandeld- voorzien zelf echter in een versnelde procedure.

Een vereiste voor het instellen van spoedappel is dat het sprake is van het voorkomen van een onomkeerbare situatie. Is het vonnis in de primaire kort geding procedure al reeds ten uitvoer gelegd, dan zal in plaats van het spoedappel een reguliere hoger beroepsprocedure dienen te worden doorlopen.

Hoger beroep bij een kort geding vonnis dient binnen vier weken te worden ingesteld.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen