Herziening

Een herziening (ook wel: herroeping) van een vonnis is onder bepaalde voorwaarden mogelijk als tegen het vonnis geen gewone rechtsmiddelen zoals hoger beroep meer openstaan.

In de regel kan herziening worden aangevraagd indien vast is komen te staan dat een partij bedrog heeft gepleegd in de procedure, bijvoorbeeld doordat stukken zijn vervalst. Herziening is ook mogelijk indien achteraf blijkt dat een partij cruciale stukken heeft achtergehouden. De termijn voor herziening is drie maanden nadat de partij met de grond voor herziening bekend is geworden. Herziening kan worden aangevraagd door het versturen van een dagvaarding aan de wederpartij in de zaak. De herziening wordt dat ingesteld bij de instantie die de desbetreffende uitspraak heeft gedaan.

In het strafrecht is ook herziening van een vonnis mogelijk: zulks doet zich voor indien er sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden. Herziening is dan mogelijk indien de rechter aan de hand van deze nieuwe feiten en omstandigheden waarschijnlijk tot een ander oordeel zou zijn gekomen.

Wetsartikel
Synoniemen