Bedenktijd (mv: Bedenktijd)

De bedenktijd is een term uit het verbintenissenrecht. Het geeft de consument-koper de bevoegdheid om binnen drie dagen na ondertekening van het koopcontract van een huis, de koop te ontbinden. Zie ook de regeling van de Algemene Termijnenwet hieromtrent. Als de koper binnen een half jaar opnieuw met dezelfde verkoper een koopovereenkomst met betrekking tot het huis afsluit, ontstaat het recht niet opnieuw.

De bedenktijd gaat in op de eerstvolgende dag nadat de koopovereenkomst door alle partijen is ondertekend. De koper kan zonder opgaaf van reden en zonder een vergoeding verschuldigd te zijn de koop ongedaan maken. Wel kunnen de kosten van de notaris of het opstellen van de koopovereenkomst voor rekening van de koper komen.

 

Wetsartikel 7:2 BW
Synoniemen