Recht van appartement

Een recht van appartement is een beperkt recht. Bij een recht van appartement heeft de gebruiker een aandeel in het eigendom van een gebouw. Daarnaast heeft hij het exclusieve gebruiksrecht van een bepaald gedeelte van een gebouw.

Een appartementsrecht kan alleen worden gevestigd door middel van een splitsing van een gebouw in appartementsrechten en deze splitsing te verlijden in een notariële akte. Deze akte dient te worden ingeschreven in de openbare registers, zodat bijvoorbeeld eventuele kopers de situatie van het gebouw kunnen controleren en niet worden geconfronteerd met het beperkte recht van appartement.

Categorie Goederenrecht
Wetsartikel Art. 5:106 BW
Synoniemen Appartementsrecht