Feitelijke handeling

Een feitelijke handeling is een term die duidt op de handeling waarbij een persoon niet een bepaald rechtsgevolg ten doel heeft. In het Nederlands wetssysteem wordt enerzijds als feitelijke handeling aangemerkt: elke handeling die weliswaar rechtsgevolg sorteert, maar die op zichzelf geen rechtshandeling is. Zo is het ondertekenen van een huurcontract een rechtshandeling. Aan de andere kant duidt de term feitelijke handeling op de situatie in het bestuursrecht, waarbij de overheid haar publieke taken uitvoert zoals onderhoud aan de wegen. Dergelijke handelingen worden aangemerkt als feitelijke handelingen, omdat niet per definitie is beoogd om met de handeling rechtsgevolg te sorteren.

In het strafrecht duidt de term feitelijke handeling op de situatie waarin een dader zich schuldig maakt aan een strafbaar feit. Door uiting te geven aan de feitelijke handeling, wordt door de dader niet per definitie een bepaald rechtsgevolg beoogd.

Categorie Algemeen
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen