Forumkeuzebeding

Een forumkeuzebeding houdt in dat partijen in een overeenkomst afspraken kunnen maken over welk gerecht bevoegd is om kennis te nemen van een eventueel geschil. Dit doet zich meestal voor bij internationale contracten. Een forumkeuzebeding heeft tot gevolg dat dat gerecht exclusief bevoegd is om kennis te nemen van het geschil. Als er geen exclusieve bevoegdheid is, wordt aan de hand van de EEX-Verordening bepaald welk gerecht bevoegd is. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij consumentengeschillen met grensoverschrijdend karakter, of indien er sprake is van schade ten gevolge van onrechtmatige daad. Welke recht van in de procedure van toepassing is, wordt in dat geval bepaald aan de hand van de Rome I en de Rome II verordening. Bij andere rechtsgebieden kunnen aparte regelingen gelden.

Categorie Procesrecht
Regeling
Wetsartikel Art. 23 EEX-Verordening
Synoniemen