Exploot

Een proces-verbaal van de ambtshandeling van een (gerechts)deurwaarder. Het exploot is een door de (gerechts)deurwaarder opgemaakt akte waarin deze verslag doet van het betekenen van een gerechtelijk stuk. Veel voorkomende exploten zijn het leggen van beslag, het constateren van bepaalde waarnemingen of het betekenen van een dagvaarding of vonnis.

Een exploot dient als bewijs dat een persoon een gerechtelijk stuk daadwerkelijk ontvangen heeft. Door het exploot kan niet door de ontvanger worden weerlegd dat hij het stuk niet ontvangen zou hebben, of anderszins met de inhoud ervan onbekend zou zijn.

Bij het betekenen (ofwel, officieel overhandigen van het stuk) dient een kopie van het exploot te worden uitgereikt. Het exploot is in de regel dan ook vooraf uitgewerkt, zodat de (gerechts)deurwaarder alleen de details van het betekenen nog nader hoeft in te vullen, zoals datum en tijdstip. Uit het exploot zal ook blijken of het document met inachtneming van de wettelijke formaliteiten is ontvangen.

Een deurwaarder kan een exploot uitreiken aan de persoon zelf, maar ook aan een huisgenoot of een aantal andere personen. Slechts indien betekening in persoon niet mogelijk is, zal hij het exploot in een gesloten envelop achterlaten in de brievenbus.

Een exploot dient niet te worden verward met een dwangbevel.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 45 Rv
Synoniemen Exploit