Comparitie

Een comparitie is een zitting waarbij partijen in de gelegenheid worden gesteld de zaak in een gerechtelijke procedure mondeling toe te lichten. De rechter heeft daarbij de mogelijkheid vragen te stellen aan partijen en wordt onderzocht of de zaak kan worden geschikt. De bedoeling van een comparitie is om meer inlichten over de zaak te verkrijgen en om te onderzoeken of een schikking niet meer zinvol is om de wederzijdse belangen van partijen zoveel mogelijk tegemoet te komen. In sommige gevallen kan de rechter adviseren om een mediationtraject te starten. Komen partijen naar aanleiding van de comparitie desondanks niet tot een tussentijdse schikking, dan zal de procedure eindigen met een vonnis. Comparitie-zittingen zijn in principe openbaar.

Een comparitie van partijen betreft niet de zitting waarbij partijen pleidooi houden of een getuigenverhoor mogen gelasten, maar worden doorgaans wel in de gelegenheid gesteld om te reageren op stukken waarvan nog ze nog niet de mogelijkheid hebben gehad te reageren.

 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Zitting, comparitiezitting