Derdenbeslag

Beslag dat wordt gelegd op andere goederen dan die toebehoren aan de schuldenaar. Meestal betreft dit een bank. Door het derdenbeslag wordt voorkomen dat de derde een openstaande schuld aan de schuldenaar kan voldoen. Een deurwaarder mag beslag leggen op het gehele vermogen van een schuldenaar. Als de schuldenaar vorderingen heeft op derden, dan vallen ook deze vorderingen onder het vermogen en kan daar dus beslag op worden gelegd. Als de schuldeiser een vonnis verkrijgt waaruit blijkt dat de schuldenaar aan de schuldeiser moet betalen, dan zal het derdenbeslag ertoe leiden dat de derdebeslagene in plaats daarvan aan de schuldeiser zal moeten betalen.

Naast derdenbeslag in de vorm van bankbeslag is ook loonbeslag en beslag tot afgifte van een zaak gelegd worden. Bij loonbeslag zal de werkgever het maandelijks verschuldigde loon niet rechtstreeks kunnen uitbetalen aan de werknemer.

Derdenbeslag kan zowel conservatoir als executoriaal gelegd worden.

 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen