Deskundigenadvies

Advies van een deskundige in een juridische procedure. Bijvoorbeeld omdat de rechter zelf onvoldoende kennis heeft over de niet-juridische materie van het geschil. Voorbeelden van deskundigen zijn de medicus of een arbeidsdeskundige die de mate van arbeidsongeschiktheid van een werknemer beoordeelt.

De rechter zal in de regel beide partijen meestal in de gelegenheid stellen of één of drie deskundigen benoemd wensen te zien in de procedure. Dit onder meer in verband met de kosten voor deskundigenadvies. Partijen zijn meestal in de gelegenheid om een voorkeur voor de benoeming van een bepaalde deskundige uit te spreken. Een deskundige die zijn benoeming heeft aanvaard, is verplicht om de opdracht onpartijdig te vervullen.

In de regel zullen beide partijen de helft van de kosten voor de deskundige (voorlopig) dragen en zal een partij voorafgaand aan het onderzoek een depot dienen te storten om gebruik te maken van de diensten. De partij die in het eindvonnis in het ongelijk wordt gesteld, zal ook worden veroordeeld om de uiteindelijke kosten van het deskundigenrapport te dragen.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 1042 Rv
Synoniemen Deskundigenrapport