Comparitiezitting

Een zitting in een civiele procedure.

Tijdens de comparitiezitting worden partijen in de gelegenheid gesteld om nadere vragen van de rechter toe te lichten. Ook worden partijen in de gelegenheid gesteld om de mogelijkheden na te gaan om de zaak te schikken.

De comparitiezitting moet niet worden verward met de reguliere behandeling ter zitting. Pas tijdens de reguliere behandeling ter zitting worden partijen in de gelegenheid gesteld pleidooi te voeren of een getuigenverhoor te gelasten. Wel worden partijen in staat gesteld de zaak toe te lichten of (mondeling) te reageren op stukken van de wederpartij. Dit laatste enkel indien zij niet de gelegenheid hebben gehad schriftelijk op bepaalde stukken te reageren.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 87 Rv
Synoniemen Comparitie