Betekenen

Het in persoon uitreiken van een exploot (bijvoorbeeld een dagvaarding) door een gerechtelijk deurwaarder. Als er op het adres niemand aanwezig is, kan betekening ook geschieden door het exploot achter te laten in de brievenbus.

Conform de wet is een exploot op de juiste wijze betekent indien de gerechtelijk deurwaarder het exploot in persoon overhandigt. Indien de geadresseerde niet aanwezig is, mag het exploot ook een aan huisgenoot worden overhandigd of in de brievenbus worden achtergelaten. Onder bepaalde voorwaarden mag een exploot ook per post worden betekend.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 54 Rv
Synoniemen Betekening