Arrondissement

In algemene zin het grondgebied van een staat, dat wordt opgedeeld om administratieve of bestuurlijke redenen. In Nederland zijn de arrondissementen de gebieden die onder de bevoegdheid van een specifieke rechtbank vallen die daar hoofdzetel heeft. In Nederland zijn 11 verschillende arrondissementen. Elk arrondissement heeft zijn eigen werk- en rechtsgebied.

Het werk- en rechtsgebied van een rechtbank is onder meer van belang in verband met de relatieve bevoegdheid. 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen