Arbitrageraad

De raad bestaande uit arbiters. Dit wordt ook wel het arbitraal scheidsgerecht genoemd.

Arbiters zijn doorgaans juristen of deskundigen die een zekere expertise op een bepaald vakgebied genieten, bijvoorbeeld bouwrecht. Het arbitraal scheidsgerecht dient op grond van de wet uit een oneven aantal arbiters te bestaan: meestal 1 of 3.

Net als rechters zijn arbiters onafhankelijk. Een arbiter wordt onderling door partijen benoemd. De wijze waarop een arbiter benoemd wordt, staat beschreven in het arbitragereglement van de desbetreffende arbitragecommissie.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Arbitraal scheidsgerecht