Arbitrageprocedure

De procedure die gevoerd wordt bij arbitrage. Arbitrage is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting, waarbij partijen een bestaand of toekomstig geschil niet voorleggen aan een rechter, maar arbiters (het arbitraal scheidsgerecht). Partijen kunnen arbitrage voorafgaand aan het ontstaan van een geschil overeenkomen (in dat geval wordt gesproken van een arbitraal beding) of wanneer een geschil reeds is ontstaan. In dit laatste geval wordt gesproken van een arbitraal compromis. 

Arbitrage kan een uitkomst zijn wanneer partijen geschillen op een relatief snelle en eenvoudige manier willen (laten) beslechten. Een arbitrageprocedure is echter wel een stuk duurder dan een normale procedure, omdat partijen ook de kosten voor arbiters dienen te dragen. Bij een normale procedure worden de kosten voor rechters door de staat betaald.

Indien een partij een arbitraal vonnis heeft verkregen, dient hij bij de gewone rechter verlof te vragen tot tenuitvoerlegging van het vonnis.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Arbitrage, arbitraal geding