Arbitraal compromis

Betekenis & definitie

De afspraak tussen partijen om een reeds bestaand geschil aan arbitrage te onderwerpen. Partijen zijn verplicht om dit schriftelijk overeen te komen. Het voordeel van arbitrage ten opzichte van een reguliere procedure bij de rechter is dat deze procedure relatief efficiënt en vele malen goedkoper is.

Partijen kunnen ook voorafgaand aan het ontstaan van een geschil overeenkomen om toekomstige geschillen aan arbitrage te onderwerpen. In dat geval wordt gesproken van een arbitraal beding ofwel overeenkomst van arbitrage.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen