Arbitrageovereenkomst

Een arbitrageovereenkomst (ook wel: arbitraal beding) is een overeenkomst waarbij partijen afspreken toekomstige geschillen voor te leggen ter beoordeling van een arbitraal scheidsgerecht. In dat geval maken partijen gebruik van arbitrage, een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Het geschil wordt dan niet voorgelegd aan een rechter, maar wordt ter beoordeling overgelaten aan particuliere rechtspraak.

Een arbitraal scheidsgerecht bestaat meestal uit 1 of 3 arbiters. Bij meerderheid van stemmen wordt het arbitraal vonnis gewezen. In tegenstelling tot een vonnis van de gewone rechter, dient de in het gelijk gestelde partij voor de tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis verlof te vragen bij de Voorzieningenrechter.

Partijen kunnen ook een bestaand geschil onderwerpen aan arbitrage. In dat geval wordt gesproken van een arbitraal compromis. 

 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Arbitragebeding, arbitraal beding