Arbitraal scheidsgerecht

Het scheidsgerecht bestaande uit arbiters.

Indien partijen arbitrage zijn overeengekomen, kunnen zij een bestaand of toekomstig geschil voorleggen aan het arbitraal scheidsgerecht. In veel opzichten is deze procedure vergelijkbaar met de procedure bij de gewone rechter, echter zijn er een aantal belangrijke verschillen: een arbitrageprocedure is vaak vele malen sneller dan een gewone procedure. Bij een arbitrageprocedure dienen partijen wel de kosten voor de arbiters te betalen. Bij een procedure bij de gewone rechter worden deze kosten door de Staat betaald.

 

 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Arbitrageraad