Arbitraal vonnis

Het vonnis dat wordt verkregen bij een arbitraal geding. Een arbitraal vonnis is in veel opzichten vergelijkbaar met het vonnis van een gewone rechter, daar deze (tevens) bindend is voor partijen.

In tegenstelling tot een procedure bij de gewone rechter kunnen partijen slechts hoger beroep instellen tegen het vonnis als partijen zulks zijn overeengekomen. De (on)mogelijkheden hiertoe kunnen staan vermeld in het arbitragereglement. Ook kunnen partijen de mogelijkheid van hoger beroep overeenkomen in het arbitraal compromis. Net als bij een gewone rechter kan het arbitraal scheidsgerecht naast eindvonnissen ook tussenvonnissen wijzen.

In tegenstelling tot een procedure bij de gewone rechter kan een vonnis pas ten uitvoer worden gelegd indien de in het gelijk gestelde partij verlof heeft verkregen van de rechter om het arbitraal vonnis ten uitvoer te mogen leggen. Daarbij toetst de rechter het arbitraal vonnis slechts marginaal: de procedure wordt niet opnieuw inhoudelijk behandeld.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen