Wilsonbekwaamheid

Wilsonbekwaamheid duidt op de situatie dat een persoon niet meer in staat is zelf een beslissing te nemen over medische aangelegenheden. Een persoon is wilsonbekwaam indien hij de informatie over zijn ziekte of behandeling niet kan begrijpen, niet in staat is zelf een besluit te nemen of de gevolgen van een besluit niet kan overzien.

Wilsonbekwaamheid kan worden ondervangen door het opstellen van een wilsverklaring. Indien er geen wilsverklaring is opgesteld, kunnen naaste familieleden worden gevraagd om een besluit te nemen.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Wilsonbekwaam