Koude uitsluiting

Een variant op de huwelijkse voorwaarden waarbij iedere gemeenschap van goederen wordt uitgesloten. Partners komen ook overeen dat er geen verrekeningsverplichting bestaat tijdens of na beëindiging van het huwelijk.

Ook in geval van een geregistreerd partnerschap kan koude uitsluiting worden overeengekomen. In dat geval wordt dit vastgelegd in de partnerschapsvoorwaarden.

Koude uitsluiting kwam vroeger vaak voor, tegenwoordig is deze variant op de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden minder gangbaar. Moderne varianten op de koude uitsluiting kennen zogenoemde verrekenbedingen. Deze leiden dan tot een constructie die ook wel 'warme uitsluiting' wordt genoemd. Bij een verrekenbeding blijven de vermogens gescheiden, maar voor- en nadelen, winst en verlies worden tussentijds en/of aan het einde van het huwelijk onderling verrerekend.

Wetsartikel
Synoniemen