Sterke adoptie

Een sterke adoptie houdt in dat de familierechtelijke banden tussen het kind en diens biologische ouders zijn verbroken. De meeste landen kennen deze vorm van adoptie. Er zijn echter ook landen die alleen zwakke adopties kennen. Een adoptie die tot stand is gekomen onder het Haags adoptieverdrag betreft nagenoeg altijd een sterke adoptie: in een enkel geval zijn er ook landen die aangesloten zijn bij het Haags adoptieverdrag en ook alleen zwakke adopties kennen.

Wetsartikel Art. 26 Hv; art. 10:110 BW.
Synoniemen