Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie is de klassieke vorm van adoptie. Het betreft de situatie waarin een adoptie in het buitenland tot stand is gekomen. Onder omstandigheden kan deze uitspraak in Nederland worden erkend. Hierbij kunnen zich twee situaties voordoen: of het land is aangesloten bij het Haags adoptieverdrag, of het betreft een adoptie buiten het Haags adoptieverdrag om.

Indien de adoptie tot stand is gekomen in een land dat is aangesloten bij het Haags adoptieverdrag, wordt de uitspraak van rechtswege door andere verdragslanden erkend. Vereist is wel dat de adoptiefouders hun gewone verblijfplaats niet in het desbetreffende land hadden (anders is het immers een puur nationale adoptie). Ook is vereist dat bij de uitspraak een conformiteitsverklaring is gevoegd.

In het laatste geval is een adoptie tot stand gekomen in een land dat niet is aangesloten bij het Haags adoptieverdrag. Zulke adopties kunnen in Nederland worden erkend. Vereist is wel dat het gaat om een sterke adoptie. Als het gaat om een zwakke adoptie, dient deze te worden erkend en omgezet in Nederland om rechtsgeldig te zijn.

Wetsartikel
Synoniemen art. 10:102 BW; art. 23 Hv