Gezamenlijke huishouding

De term gezamenlijke huishouding duidt op de situatie dat twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben. Daarbij dienen zij blijk te geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding. Ook als niet aan deze voorwaarde is voldaan, kan sprake zijn van een gezamenlijke huishouding.

Krachtens het sociaal zekerheidsrecht is in elk geval sprake van een gezamenlijke huishouding indien de belanghebbenden hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en:

Als zij met elkaar gehuwd zijn geweest, of als zij twee jaar voorafgaand aan het verzoek tot bijstand als gehuwden zijn aangemerkt;

Als zij een relatie hebben gehad of als er sprake is geweest van erkenning van het kind door de andere partner;

Als er sprake is geweest van een samenlevingscontract en zij zich jegens elkaar verbonden hebben om een bijdrage te leveren aan de huishouding;

Als er sprake is geweest van een registratie die naar aard en strekking overeenkomt met het leveren van zorg voor elkaar door middel van een bijdrage in de kosten voor de huishouding.

 

 

 

Regeling
Wetsartikel Art. 3 Pw
Synoniemen