Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming (afgekort: Rvdk) beschermt de belangen van minderjarigen en heeft als wettelijk taak de belangen van kinderen te beschermen wiens ontwikkeling en opvoeding gevaar (dreigt) te lopen.

De belangrijkste taken van de RvdK zijn:

De RvdK kan op verschillende manieren signalen en meldingen van problemen bij minderjarigen ontvangen. In het strafrecht kan dit gebeuren doordat de minderjarige in aanraking is gekomen met justitie. In een dergelijke situatie zal een raadsonderzoeker in gesprek gaan met de minderjarige en daarover rapporteren aan de rechtbank en de officier van justitie.

In het civiele recht kan de RvdK betrokken raken door middel van meldingen vanuit de gemeente of Veilig Thuis. Tot slot kan de rechtbank de RvdK vragen om advies in een gerechtelijke procedure waarin een minderjarige betrokken is.

Regeling
Wetsartikel Art. 1:238 BW
Synoniemen RvdK