Partneralimentatie

Als echtgenoten gaan scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigen, is de meest draagkrachtige partner verplicht om in het levensonderhoud van de minst draagkrachtige partner te voorzien. Hierbij wordt rekening gehouden met de levensstandaard van partners ten tijde van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap en met de behoefte en draagkracht van partners. In de praktijk zal een van de partners vrijwel altijd alimentatie verschuldigd zijn aan de andere partner: de ratio hierachter is dat partners ook na beëindiging van het huwelijk of geregistreerd partnerschap verplicht zijn om elkaar te onderhouden.

In de praktijk is het vaststellen van de hoogte van de partneralimentatie een complexe aangelegenheid. Door middel van software en rekenprogramma's kan worden berekend wat de hoogte van de partneralimentatie is.

Wetsartikel
Synoniemen alimentatie, alimentatieverplichting