Onderhoudsbijdrage

Synoniem voor alimentatie.

Met de onderhoudsbijdrage wordt gedoeld op de aan de ex-echtgenoot of ex-partner te betalen vergoeding om te voorzien in diens levensonderhoud. Het recht hierop vloeit voort uit lotsverbondenheid. 

De hoogte van de onderhoudsbijdrage wordt doorgaans met behulp van een advocaat of mediator onderling tussen partijen geregeld. Bij gebreke aan overeenstemming wordt de hoogte van de onderhoudsbijdrage door de rechter bepaald. De duur van de onderhoudsbijdrage is maximaal 12 jaar, afhankelijk van de duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap en de vraag of er kinderen zijn.

 

Wetsartikel
Synoniemen onderhoudsgeld, onderhoudsuitkering, alimentatie