Kindgesprek

Een gesprek tussen een kind en de (kinder)rechter, waarbij het kind zijn mening over een bepaalde situatie kenbaar kan maken.

Als de rechtbank een beslissing moet nemen die invloed kan hebben op het kind, bepaalt de wet dat de rechtbank eerst het kind moet horen. De vereiste leeftijd daarbij is 12 jaar of ouder. Ook een kind dat nog niet deze leeftijd heeft bereikt, kan door de rechter worden gehoord. De rechtbank kan afzien van het kindgesprek als de kwestie van ondergeschikt belang is.

Veelvoorkomende situaties zijn: omgangsregeling, echtscheiding en wijzigingen in het ouderlijk gezag. Ratio achter het kindgesprek is dat de rechtbank een beslissing neemt die zoveel als mogelijk in het belang van het kind is.

Op rechtspraak.nl staan brochures en filmpjes over het verloop van het kindgesprek.

Regeling
Wetsartikel Art. 809 Rv
Synoniemen Kindgesprekken