Huwelijkse voorwaarden

Een vermogensrechtelijke overeenkomst tussen (aanstaande) echtgenoten in verband met het huwelijk. Huwelijkse voorwaarden kunnen voor of tijdens het huwelijk door middel van een notariële akte worden vastgesteld.

Huwelijkse voorwaarden hebben onder meer de volgende voordelen:

  • Voorkomen dat inkomen, schenkingen, makingen of erfenissen worden gedeeld;
  • Voorkomen dat het eigen vermogen wordt aangetast door gedragingen van de partner;
  • Bescherming van het eigen vermogen indien de partner aanspraken maakt bij echtscheiding;
  • Bescherming tegen ondernemersrisico's; in geval een van de partners een onderneming heeft, kunnen schuldeisers van de ondernemer het vermogen van de partner niet aanspreken. Dit kan uiteraard wel indien de partner zich borg stelt.

De wettelijke regelingen omtrent de huwelijkse voorwaarden zijn ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap. In dat geval wordt in volksmond echter gesproken van partnerschapsvoorwaarden.

Wetsartikel Art. 1:93 e.v. BW
Synoniemen