Haags adoptieverdrag

Het Haags adoptieverdrag is een verdrag tussen een aantal staten. Het heeft onder meer ten doel  samenwerking op het gebied van interlandelijke adopties te verbeteren.

Als een adoptie tot stand is gekomen onder de bepalingen van het Haags adoptieverdrag, wordt deze in Nederland van rechtswege erkend. Er behoeft in Nederland dan geen nieuw verzoek tot adoptie te worden gestart bij de rechtbank. Vereist is wel dat de adoptiefouders ten tijde van het verzoek alsmede ten tijde van de adoptie-uitspraak niet hun gewone verblijfplaats in het desbetreffende land hadden. Ook is vereist dat aan de adoptie-uitspraak een conformiteitsverklaring wordt bijgevoegd.

Het Haags adoptieverdrag heeft tot gevolg gehad dat het aantal interlandelijke adopties de afgelopen jaren sterk is teruggelopen. De reden hiervoor is dat het Haags adoptieverdrag uitgaat van het subsidiariteitsbeginsel: alleen indien plaatsing van het kind in land van herkomst niet mogelijk is, mag interlandelijke adoptie door de autoriteiten worden overwogen.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen