Conformiteitsverklaring

Een conformiteitsverklaring is een term uit het Haags adoptieverdrag. Het geeft aan dat een in het buitenland tot stand gekomen adoptie heeft plaatsgevonden onder de bepalingen van het Haags adoptieverdrag. Deze verklaring is noodzakelijk om aan te tonen dat voldaan is aan de voorwaarden uit het verdrag. Dat betekent dat de adoptie-uitspraak van rechtswege in Nederland wordt erkend.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Instemmingsverklaring