Erkenning adoptie

Bij erkenning van een adoptie wordt een in het buitenland uitgesproken adoptie van rechtswege in Nederland goedgekeurd. In dat geval behoeft er geen nieuwe procedure bij de rechtbank te worden gestart.

Erkenning van een buitenlandse adoptie is alleen mogelijk indien deze tot stand gekomen is onder de bepalingen van het Haags adoptieverdrag, dan wel indien de bepalingen uit de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in acht zijn genomen. Als het een zwakke adoptie betreft (waarbij de familierechtelijke banden tussen de oorspronkelijke ouders en het kind niet zijn verbroken), dient in Nederland een verzoek tot erkenning en omzetting te worden gedaan.

Wetsartikel Art. 10:108 BW; art. 10:109 BW; art. 23 Hv
Synoniemen