Echtscheidingsbeschikking

De beschikking van de rechtbank waarin de echtscheiding wordt uitgesproken.

Indien partijen akkoord zijn met de echtscheidingsbeschikking en daartegen geen hoger beroep wensen in te stellen, kunnen zij een akte van berusting tekenen. Daarmee wordt afstand gedaan van het recht hoger beroep aan te tekenen en kan de echtscheidingsbeschikking direct worden ingeschreven. In dat geval wordt de hoeft termijn van drie maanden voor het hoger beroep niet te worden afgewacht alvorens de echtscheidingsbeschikking kan worden ingeschreven in de registers.

De echtscheidingsbeschikking wordt op verzoek van de advocaat ingeschreven in de registers van de gemeente waar het huwelijk voltrokken is. De datum van inschrijving in de registers is de datum waarop het huwelijk definitief is ontbonden.

Wetsartikel
Synoniemen