Curandus

De persoon die door de rechtbank niet meer in staat wordt geacht zijn eigen belangen behoorlijk waar te kunnen nemen. De curandus wordt dan onder curatele gesteld. Degene die de belangen van de curandus waarneemt, heet de curator.

Wetsartikel Art. 1:378 BW
Synoniemen Onder curatele gestelde