Auteursrecht

Auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen (art. 1 Auteurswet). Het uitsluitende recht is echter niet absoluut: de Auteurswet bevat een aantal uitzonderingen die het voor derden mogelijk maakt het recht in te perken. Een voorbeeld hiervan is het citaatrecht en de tijdelijke reproductie.

Een auteursrecht ontstaat door de loutere scheppingsdaad van de maker. Het auteursrecht is daarmee een bijzonder intellectueel eigendomsrecht, omdat het niet mag worden onderworpen aan formaliteitseisen (zoals inschrijving of depot van het werk).

Vaak wordt het copyright symbool (c) opgenomen om als indicatie dat het werk auteursrechtelijk beschermd is. In Nederland heeft dit symbool echter geen aparte betekenis. Het toont wel aan dat de auteursrechthebbende om zijn werk geeft.

Regeling
Wetsartikel Art. 1 Aw
Synoniemen