Emissie van aandelen (mv: emissies)

De uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming om extra vermogen op te halen. Bij een aandelenuitgifte gaat een onderneming voor het eerst naar de beurs. De emissie wordt begeleid door een bank.

Wetsartikel 2:95 e.v., 2:205 e.v.
Synoniemen aandelenuitgifte, beursgang, aandelenemissie, uitgifte van aandelen