Afspiegelingsbeginsel (mv: afspiegelingsbeginsel)

Het afspiegelingsbeginsel is een begrip binnen het arbeidsrecht. Het geeft de volgorde weer van een collectief ontslag of een ontslag bij reorganisatie. De leeftijdsopbouw binnen de functie blijven voor en na de ontslagen zoveel mogelijk gelijk. Als hoofdregel geldt dat de de werkgever de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag dient voor te dragen. Dit is slechts anders indien in een cao (afwijkende) regels zijn opgenomen: in dat geval gelden de regels uit de cao en wordt het ontslag door een cao-commissie getoetst.

Per 1 april 2014 is een wijziging doorgevoerd in het Ontslagbesluit: bij voorrang worden werknemers met een AOW-uitkering ontslagen boven werknemers die het meest recent in dienst zijn.

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel Art. 11 Ontslagregeling
Synoniemen