Beding

Een beding is een bepaling in een schriftelijke overeenkomst. De term beding kan ook refereren aan een bepaling in de algemene voorwaarden. In dit laatste geval dient te zijn voldaan een aantal voorwaarden om werking te hebben.

Wetsartikel
Synoniemen Clausule