Onderhuurder

De huurder die een onroerende zaak of een gedeelte daarvan niet van de hoofdverhuurder huurt, maar van diens huurder. In dat geval is er sprake van een huurovereenkomst tussen de oorspronkelijke huurder en de hoofdverhuurder en een derde. Tussen de onderhuurder en de hoofdverhuurder zijn dezelfde huurrechtelijke bepalingen van toepassing als die tussen de oorspronkelijke huurder en de hoofdverhuurder.

Als hoofdregel luidt dat onderhuur van woonruimte alleen mag met toestemming van de hoofdverhuurder. Bij bedrijfsruimte is onderhuur doorgaans toegestaan, tenzij uit de huurovereenkomst blijkt dat onderhuur expliciet is verboden. Als alternatief kan de huurder om een indeplaatstelling bij de hoofdverhuurder verzoeken.

Indien de huurovereenkomst tussen de huurder en de hoofdverhuurder eindigt, leidt dat niet automatisch tot beëindiging van de huurovereenkomst met de onderhuurder. Wel kan de hoofdverhuurder in dat geval een verzoek indienen tot ontbinding van de huurovereenkomst via de kantonrechter.

Categorie Huurrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Onderhuur, onderverhuur