Aanzegverplichting

Werknemers met een arbeidscontract  voor bepaalde tijd dienen op tijd te weten of het dienstverband wordt voortgezet door de werkgever.

Hiervoor geldt sinds de invoering van de WWZ de plicht van een werkgever om een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd minimaal één maand voor afloop van het dienstverband schriftelijk te informeren over de vraag of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Als de werkgever niet of niet tijdig aanzegt, kan de werknemer aanspraak maken op een maand bruto salaris. Bij te late aanzegging geldt een vergoeding naar rato.

De aanzegverplichting geldt niet voor arbeidscontracten met een kortere duur dan zes maanden.

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Aanzegplicht