Onderhuur

Van onderhuur is sprake indien iemand een woning of een deel van een woning huurt van een hoofdhuurder. Onderhuur is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de hoofdverhuurder.

Een onderhuurder geniet in de regel huurbescherming, zelfs als niet aan de vereisten wordt voldaan (bijvoorbeeld toestemming van de hoofdverhuurder). Indien de onderverhuurder het pand verlaat of overlijdt, mag de onderhuurder in het pand blijven wonen. Bij bedrijfsruimte is onderhuur in principe niet verboden, tenzij er iets anders is beschreven in de huurovereenkomst. Veel huurcontracten hebben een clausule die onderverhuur verbiedt.

Categorie Huurrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Onderverhuur, onderverhuurovereenkomst