Slaafse nabootsing

Slaafse nabootsing (ook wel: namaak) is een term die duidt op de situatie dat goederen of diensten duidelijk zijn afgeleid van bestaande goederen, diensten of merken. Dit wordt binnen de juridische context ook wel slaafse nabootsing genoemd: het namaken van een product dat ofwel niet als intellectueel eigendomsrecht is geregistreerd, ofwel onnodig kopiëren en overnemen van bestaande creaties van intellectueel eigendom terwijl de maker andere keuzes had kunnen maken bij de totstandkoming ervan.

Slaafse nabootsing mag niet als het tot gevolg heeft dat er verwarring optreedt bij het publiek en als de maker van het product er niet alles aan heeft gedaan om deze verwarring te voorkomen. Meestal wordt een beroep gedaan op slaafse nabootsing wanneer de maker auteursrecht op een werk heeft.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Namaak