Onderhuurovereenkomst

Een overeenkomst of contract van tijdelijke aard, waarin de onderhuur van een kamer, een deel van een woning of de hele woning wordt vastgelegd. Onderhuur is enkel toegestaan met toestemming van de hoofdverhuurder, tenzij in het huurcontract niet expliciet een verbod op onderhuur is opgenomen en het enkel gaat om een kamer of deel van de woning. Bij veel kamers is er sprake van onderhuur: wel wordt  in de regel in een contract vastgelegd of onderhuur al dan niet is toegestaan.  Het enkele bestaan van een van een onderhuurovereenkomst op zichzelf wil dan ook niet zeggen dat onderhuur legitiem is.

Categorie Huurrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Onderverhuur, onderhuur