Medezeggenschap

Medezeggenschap houdt in dat werknemers invloed kunnen uitoefenen op bepaalde aspecten binnen een onderneming. Bijvoorbeeld het uitoefenen van invloed op de arbeidsomstandigheden en de organisatie. Medezeggenschap kan worden uitgeoefend door een ondernemingsraad. Deze is verplicht bij een onderneming met 50 werknemers of meer.

Medezeggenschap kan plaatsvinden zowel binnen de onderneming (in dat geval is sprake van een ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering) en buiten de onderneming. Van medezeggenschap buiten de onderneming is sprake in geval van medezeggenschap door vakbonden. 

 

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen